1968 четрдесет година после. Зборник радова. Београд, 2008. 718 с.

1968 четрдесет година после. Зборник радова. Београд, 2008. 718 с.

 

Сборникът с научни изследвания е съставен от Радмила Радич от Института за нова история на Сърбия. Той събира изследванията на редица академични и университетски историци от Руската федерация и Източна Европа, посветени на възникването на Чехословашката криза от 1968 г., нейната международна обусловеност, последиците й, както и реакциите на различни страни от Източния блок. Сборникът е многоезичен – всеки автор представя статията на собствения си език.

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645