2020: БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ — ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО. Проф. дн. Нина Дюлгерова, лекция, 9.01.2020printer