22. “МАЙКА, ТРУЖЕНИЧКА, ОБЩЕСТВЕНИЧКА”: ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА — ОПИТ ЗА ТИПОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ. ИЛИЯНА МАРЧЕВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Илияна Марчева,

професор, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН

 

“МАЙКА, ТРУЖЕНИЧКА, ОБЩЕСТВЕНИЧКА”:

ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА — ОПИТ ЗА ТИПОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ

22. ILIANA MARCHEVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645