23. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ И БЪЛГАРИЯ (ДЕКЕМВРИ 1944 — ЮНИ 1947). ЛУИЗА РЕВЯКИНА

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Луиза Ревякина,

професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания, БАН


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ

МЕЖДУ СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ И БЪЛГАРИЯ

(ДЕКЕМВРИ 1944 — ЮНИ 1947)

За интернирането на военнопленници и на поданици на неприятелски държави,

за репатрирането на съюзните сили, както и на българските поданици от Гърция и Югославия


23. LUIZA REVYAKINA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645