24. СУВЕРЕНИТЕТ И ЛЕГИТИМНОСТ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. НИНА ДЮЛГЕРОВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Нина Дюлгерова,

професор по международни отношения, доктор по история,

доктор на икономическите науки, ВСУ “Черноризец Храбър”,

сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA”

в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

СУВЕРЕНИТЕТ И ЛЕГИТИМНОСТ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК

24. NINA DYULGEROVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645