25. “ГЛОБАЛИЗИРАНЕТО” НА БРАЗИЛСКИЯ НЕФТ. ЕЛЕОНОРА ПЕНЧЕВА

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Елеонора Пенчева,

доцент, доктор по история, Югозападен университет “Неофит Рилски”

 

“ГЛОБАЛИЗИРАНЕТО” НА БРАЗИЛСКИЯ НЕФТ

25. ELEONORA PENCHEVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645