27. ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ИГОР БУЗОВСКИ

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Игор Бузовски,

експерт от Аналитическия център ЕсооМ, Беларус

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

27. IGOR BUZOVSKIY, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645