28. МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ. КАМИЛ ХАБИБУЛИН

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Камил Хабибулин,

докторант в Историческия факултет на Башкирския държавен университет в Уфа, Русия


МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

28. KAMIL HABIBULIN, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645