29. ЗА АВТОРИТЕ НА АЛМАНАХ "VIA EVRASIA", 2012, № 1.

 

ЗА АВТОРИТЕ:

za avtorite.pdf

 

Александър Сивилов − главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, отговорен секретар на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Андрей Андреев − доцент, доктор по история, декан на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Арайлъм Мусагалиева − професор, доктор на историческите науки в Евразийския национален университет „Л. Н. Гумильов”, Астана, Казахстан.

 

Ася Атанасова − главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на ШУ „Константин Преславски”.

 

Васил Гюзелев − академик на БАН, професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Ганка Рупчева − доцент, доктор по история в Историческия факултет на ШУ „Константин Преславски”.

 

Дарина Григорова − доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Димитър Вечев − доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Добромир Григоров − главен асистент, доктор по филология във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Илияна Марчева − доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.

 

Искра Баева − професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Красимира Гагова − професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Куралай Уразаева − професор, доктор на филологическите науки в Евразийския национален университет „Л. Н. Гумильов”, Астана, Казахстан.

 

Лиляна Симеонова − професор, доктор на историческите науки в Института по балканистика & Център по тракология, БАН.

 

Луиза Ревякина − професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания, БАН.

 

Любомир Огнянов − професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Людмила Горина − професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов”, Русия.

 

Милияна Каймакамова − професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Нина Дюлгерова − професор по международни отношения, доктор по история, доктор на икономическите науки във ВСУ “Черноризец Храбър”, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Пламен Димитров − доктор по история, Българско геополитическо дружество.

 

Сагинтай Бердагулова – доцент, д-р по история, преподавател в Катедрата за евразийски изследвания на Евразийския национален университет „Л. Н. Гумильов”, Астана, Казахстан.

 

 

Светослав Маноилов − доктор по история, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Сергей Чернов − доцент, доктор по история в Историческия факултет на МГУ „М. В. Ломоносов”, Русия.

 

Тамара Стоилова − доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.

 

Христина Мирчева − професор, доктор на историческите науки в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Цветелина Харалампиева − докторантка по история на Русия към Катедра „Нова и съвременна история” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Чавдар Митов − докторант по история на Русия към Катедра „Нова и съвременна история” в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645