3. IN MEMORIAM. СПОМЕН ЗА ХРИСТИНА И УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТА НА БУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК. ЦВЕТА ТОДОРОВА


ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВАЦвета Тодорова, 

доцент, доктор по история в Историческия факултет на „Св. Климент Охридски”,

дългогодишен директор и основател на музея на Софийския университет


СПОМЕН ЗА ХРИСТИНА И УНИВЕРСИТЕТА

В КОНТЕКСТА НА БУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК.

ПОСВЕЩАВА СЕ НА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА3. TZVETA TODOROVA, VIA EVRASIA, 2016, 5, CHAST 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Популярната златна и пластмасовата значка със стилилизирания огън – емблемата на юбилея.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Академичното шествие по бул. „Руски” на път към НДК, жезълоносецът, ректорите и академичният съвет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3, 4

Проф. Христина Мирчева като декан на ИФ, 100-годишнината на СУ, 1988, тържествената сесия на факултета, 65-а аудитория.


Проф. Христина Мирчева връчва дипломата за почетен доктор на принц Такахито Микаса, Япония, в присъствието на ректора проф. Минчо Семов, 12 юни 1987.

3. TZVETA TODOROVA, VIA EVRASIA, 2016, 5, CHAST 2.pdf

3. TSVETA TODOROVA, VIA EVRASIA, 2016, 5, CHAST 3 .pdf

3. TZVETA TODOROVA, VIA EVRASIA, 2016, 5, CHAST 4.pdf

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645