5. IN MEMORIAM. ФОТОГРАФИИ С ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. От архива на Цвета Тодорова

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

от архива на Цвета Тодорова

доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,

дългогодишен директор и основател на музея на Софийския университет


IN MEMORIAM. ФОТОГРАФИИ С ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

1988 година

Академично шествие "100 години Софийски университет"


 

100 години Софийски университет


Академично шествие "100 години Софийски университет"


в кафенето При Музея, проф. д.и.н. Христина Мирчева на 70 г.


в ресторант Алма Матер, проф. д.и.н. Христина Мирчева на 75 г.

проф. д.и.н. Христина Мирчева, 25 ноември 2015 година

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645