6. СВЕТЪТ. РУСИЯ. БЪДЕЩЕТО. АНДРЕЙ ФУРСОВ, ЕЛЕНА ПОНОМАРЬОВА. Разговор с Дарина Григорова

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Андрей Фурсов,

академик на Международната академия на науките, Инсбрук, Австрия,

директор на Института за системно-стратегически анализ – ИСАН,

директор на Института по руска история, РГГУ


Елена Пономарьова,

професор, доктор на политическите науки 

в катедрата по сравнителна политология в МГИМО/У/ – МИД,

президент на Международния институ за развитие на научното сътрудничество – МИРНАС,

заместник-директор на Института за системно-стратегически анализ – ИСАНСВЕТЪТ. РУСИЯ. БЪДЕЩЕТО

Разговор с Дарина Григорова

6. ANDREY FURSOV, ELENA PONOMAREVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645