7. ГРЯДЕТ ЛИ “НОВАЯ ЭРА”? ЕВРОПА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВАЕлена Пономарьова,

професор, доктор на политическите науки

в катедрата по сравнителна политология в МГИМО/У/ – МИД,

президент на Международния институ за развитие на научното сътрудничество – МИРНАС,

заместник-директор на Института за системно-стратегически анализ – ИСАН


ГРЯДЕТ ЛИ “НОВАЯ ЭРА”? ЕВРОПА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

7. ELENA PONOMAREVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645