8. ИСТОКИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ХХІ ВЕКА. АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВААлександър Данилов,

професор, доктор на социологическите науки,

ръководител на катедрата по социология в Беларуския държавен университет,

член-кореспондент на Националната академия на науките в Беларус

 

ИСТОКИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ХХІ ВЕКА

8. ALEXANDER DANILOV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645