9. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК: СОФИЯ—МОСКВА—АНКАРА (СРЕДАТА НА 20-ТЕ — НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.). ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Евгения Калинова,

професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК: СОФИЯ—МОСКВА—АНКАРА

(СРЕДАТА НА 20-ТЕ — НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.)

9. EVGENIYA KALINOVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645