ANIMUS ROSSICUS. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в ХIV в. Гелиан Прохоров, 2.06.2016

Лекториум 

 ANIMUS ROSSICUS

Евразийският център VIA EVRASIA 

към Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

организира лекториум ANIMUS ROSSICUS,

 

за преоткриване на духовната реалност в Русия, Източна Европа и България

от академична гледна точка на историци, филолози, богослови, философи, културолози и други хуманитарни учени, посветили изследванията си в дълбоките пластове на руската духовна култура. 

Лекциите са както за тесни специалисти, така и за широка аудитория. 

Работни езици: български, руски, английски.


Първата лекция, с която стартира ANIMUS ROSSICUS, е на проф. д.ф.н. Гелиан Прохоров

 

Гелиан Прохоров – проф., доктор на филологическите науки, византинист, писател-богослов, преподавател в Историческия факултет на СПбГУ, РХГИ, Петербургската духовна академия


тема:

Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в ХIV веке


Лекцията ще се проведе в Новата конферентна зала в Ректората,

2 юни 2016 г. от 10–12 ч.

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645