Dr. Boryana Miteva

CV 

Dr. Boryana Nikolaeva Miteva

 

Email:boryana.miteva@gmail.com

Nationality: Bulgarian

Date of Birth: 04.02.1986

 

Professional experience:

 

Period:06.2014-until now

Name and address of employer: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 1504, bul. Tzar Osvoboditel 15

Activity:education

Position:assistant in Contemporary History

 

Period:06.2015-

Name and address of employer:  AGORA SOFIA, Sofia, Sredna gora street 97, 1303

Activity:education

Position:teacher in Japanese language

 

Period:02.2011 – 05.2011, 02.2009 – 07.2009, 05.2008 – 07.2008

Name and address of employer:  National highschool of ancient languages and cultures “Konstantin Kiril Philosopher”, 1360, Sofia, Moderno predgradie, Baba street 16

Activity:education

Position:teacher in History

 

Education:

Period:                                                         23.02.2016г.

Name of educational institution:Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Department of Early

Modern and Modern World History

             

Professional skills:PhD in History (“Japan’s foreign policy

To East Asia in the Cold war era

 

 

Period:                                                         01.10.2009 – 05.07.2011

Name of educational institution:Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Department of Early

Modern and Modern World History

 

 

Professional skills:Master in History, Master program “Crisis, conflicts and diplomacy in the world politics, XVII-XX”

 

 

Period:                                                        10.2005 – 07.2009

Name of educational institution: 

или образователната организация:             Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Department of Early

Modern and Modern World History

Professional skills:

Bachelor in History, Specialization: Contemporary History, Professional qualification “Teacher in History” 

 

Period:                                                        09.2000 – 05.2005

Name of educational institution: National Highschool of ancient languages and cultures “Konstantin Kiril Philosopher”

Professional skills:Secondary education, History, Ancient languages, Literature,Philosophy, Culture, English

 

 

Period:                                                       09.1993 – 05.2000

Name of educational institution:  142 Veselin Hanchev School

Professional skills:Elementary education, History, Literature,

Philosophy, Russian, English                              

 

Courses and specializations:

 

Period:           17.09.2014 – 16.03.2015

                                             

Name of educational institution:   Program for Specialists in Cultural and

Academic Fields, Japan Foundation,

Japanese Language Institute, Kansai

              専門日本語研修(文化・学術専門家)

国 際 交 流 基 金

 

 

 

Professional skills:Japanese Language and Culture, Research

 

 

Period:            03.11.2011 – 01.10.2013

                                             

Name of educational institution:   Sofia University “St. Kliment Ohridski”,

Center for East Languages and Cultures 

Professional skills:Non-degree program for Japanese languages

And culture

 

Period:            04.2011 – 04.2014

                                             

Name of educational institution:   AGORA SOFIA Language School 

 

Professional Skills:Japanese Language

 

 

Participation in Projects: 

 • “Project № 167 “Integration in Europe during 60s of XX century”, Scientific Research Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2012.
 • Scientific Project “European integrational project during 70s of XX century”, Scientific Research Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2013.
 • Scientific Project “European integrational project during 80s of XX century”, Scientific Research Fund of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2014.
 • “Integrated program for education and financial support for PhD Students in Social and Humanitarian Sciences“, Operational program “Human Resources Development”, 2007-2013, funded by European social fund of EU, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

Languages:

English

Reading::Excellent

Writing:Excellent

Speaking:Excellent

Russian

Reading:Good

Writing:Basic

Speaking:Basic

Japanese

Reading:Good

Writing:Good

Speaking:Good

Ancient Languages

Reading:Good

 

Technical skills: Internet, Word, Excel, Powerpoint


Research Interests:

Contemporary History, International relations, International relations in East Asia, International relations in ATR, International relations in Eurasia, History of Japan, Foreign policy of Japan.

List of Publications 

 

 1. “Източна в Централна Азия”. Сборник от Националната конференция с международно участие “Азия и светът – взаимодействия и взаимоотношения”, 17 декември 2015 г. – предстои публикуване.
 2. “Политиката на Япония към Република Киргизстан.” Сборник “25 години японистика в Софийския университет”, С., 2016 г.
 3. 冷戦時代の日本の北方領土問題に対する政策.平成26年度. 化/学術専門家

 日本語研修6ケ月コース. 修了レポート集.国際交流基金関西国際センター.

 1. “What’s the potential of Japan’s foreign policy in Central Asia?”. Central Asia Policy Review, Volume I, Issue III, 2015.

https://issuu.com/aemilius/docs/central_asia_policy_review_volume_i

 1. “Политиката на Япония по въпроса за „Северните територии“ (края на XX в. – началото на XXI в.)“ – сп. История, година XXII, книжка 5, 2014.
 2. “Отношенията на Япония с Република Корея и НДРК през 70-те години на XX век“. Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2013 г.” Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2014.
 3. “Японо-съветското икономическо сътрудничество в съветския Далечен Изток и Сибир през 70-те години на XX век”, Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 3, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 4. “Въпросът за “Северните територии” и японската политика сейкей бунри 政経分離”, Докторантски сборник “Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”, Т. 2, Издателство “Изток-Запад”, София, 2015.
 5. Японската външна политика към КНР през 80-те години: студени политически-горещи икономически отношения (сейрей кейнетсу 政令経熱)? Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 80-те години на ХХ век”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2014 г. – предстои публикуване
 6. “Ролята на ЯКП и ЯСП в отношенията на Япония със СССР и КНР и влиянието на съветско-китайският конфликт върху японската левица”, Сборник “Социални идеи, движения и политики”, Изследвания на НПИ "Д. Благоев", София, 2014.
 7. Dissertation project’s Essay “Japan’s foreign policy to East and South East Asia in the Cold war era”, Ph.D. Workshop in Japanese Studies, East and Central Europe 2013, sponsored and organized by The Japan Foundation, Budapest (JFBP), February 17-19, 2013.
 8. “Политиката на Япония към Република Корея и нормализирането на отношенията им през 1965 г.”, списание “История”, година XXI, книжка 1, 2013.
 9. “Поврат в политиката на Япония към КНР през 70-те години на XX в.”, Сборник доклади от националната научна конференция с международно участие “Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”. Издателство “Камея”. София, 2013.
 10. “Политиката на Япония към КНДР (1970-1975 г.)”. Национална конференция с международно участие “Страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия”, София, 29 ноември 2013 г. 

http://asiaconference-bg.com/?p=154

 1. “Икономическата дипломация на Япония към Западна Европа през 60-те години на XX в.”, Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, Сборник доклади “Интеграционните процеси през 60-те години на XX век”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2013.
 2. “Икономическата дипломация” на Япония към СССР през 60-те и 70-те години на XX в.”, Сборник “Япония – времена, духовност и перспективи”. С., 2012.
 3. “Япония през погледа на българската историческа наука”, Сборник доклади от “Ежегодни кюстендилски четения 2012”, тема: “Традиция и преход в българската историография”, Кюстендил, 1-3 юни 2012.

 


© 2012-2024 VIA EVRASIA All rights reserved. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645