ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. ОГЛАВЛЕНИЕ

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ: БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ ИЛИ БОЛЬШАЯ ЕВРОПА?

ПАМЯТИ ПРОФ. ХРИСТИНЫ МИРЧЕВОЙ
Андрей Пантев

ДОБРИЯТ ЧОВЕК. ПРОЩАВАНЕ С ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА 

 

Андриана Нейкова

ПАМЕТ ЗА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. 

ЕДНА РЕЦЕНЗИЯ НА ИВАН ДУЙЧЕВ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1950 г.: ПРЕДИЗВИКАНИ РАЗМИСЛИ ЗА НАУЧНАТА ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ

 

Цвета Тодорова

СПОМЕН ЗА ХРИСТИНА И УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТА НА БУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК. ПОСВЕЩАВА СЕ НА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Димитър Вечев

IN MEMORIAM. ЗА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Фотографии с проф. д.и.н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Интервю

Андрей Фурсов-Елена Пономарьова

СВЕТЪТ. РУСИЯ. БЪДЕЩЕТО. Разговор с Дарина Григорова

 

Геополитически трансформации

Елена Пономарева

ГРЯДЕТ ЛИ “НОВАЯ ЭРА”? ЕВРОПА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Александр Данилов

ИСТОКИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ХХІ ВЕКА

 

Евгения Калинова

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК: СОФИЯ—МОСКВА—АНКАРА (СРЕДАТА НА 20-ТЕ — НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.)

 

Сергей Мусиенко

МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ! 

 

Владимир Николаевски

СЕМЬ УРОКОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА: СОЗДАНИЕ И РАСПАД СССР 

 

През очите на другия

Дмитрий Лабаури

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГГ. И ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ ГЛАЗАМИ БОЛГАР И РУССКИХ

 

Андрей Андреев

РУСКИТЕ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

 

Юлия Златкова

СРЕДНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ НА КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ


Галя Кларк

ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: МЕЖДУ НЕДОВЕРИЕТО И ВЪЗХИЩЕНИЕТО

 

Искра Баева

ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ (СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ) В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ. СТРАХОВЕ И НАДЕЖДИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА ВОЙНА

  

Модели на национални идентичности в Евразия 

 

Куралай Уразаева

ОБРАЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И АЛЛЕГОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ПРАКТИКЕ КАЗАХСКОГО ПРАВОСУДИЯ

Екатерина Цимбаева

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ “БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ”

 

Дарина Григорова

"БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ". РУССКИЙ МИР И БЪЛГАРИЯ


Михаил Ковалев

ИСТОРИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИИ: МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ЖИЗНИ


Портрети

Илияна Марчева

“МАЙКА, ТРУЖЕНИЧКА, ОБЩЕСТВЕНИЧКА”: ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА — ОПИТ ЗА ТИПОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ

 

Български съдби: бежанци, интернирани, военнопленници 

Луиза Ревякина

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ И БЪЛГАРИЯ (ДЕКЕМВРИ 1944 — ЮНИ 1947)

  

Глобализация: последици, прогнози

Нина Дюлгерова

СУВЕРЕНИТЕТ И ЛЕГИТИМНОСТ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК

 

Елеонора Пенчева

“ГЛОБАЛИЗИРАНЕТО” НА БРАЗИЛСКИЯ НЕФТ

 

Дмитрий Тясин

ГЕНЫ И БИТЫ — ВСТРЕЧНЫЕ ПОЕЗДА ЭВОЛЮЦИИ


Игор Бузовски

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

 

Камил Хабибулин

МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

 

Дмитрий Крыканов

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И БОЛГАРИИ

 

Революции, преврати, идеологии

 

Ася Атанасова

1917 ГОДИНА – РУСИЯ ПРЕД ИЗБОР

 

Татяна Астарджиева

БЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ

 

Бисер Нушев

ПАРТИИТЕ НА РУСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И ФЕВРУАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

 

Александър Сивилов

ЧИЛИЙСКИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ И БОРБАТА С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

 

Азия в Евразия

Боряна Митева

“ПРОАКТИВНИЯТ ПАЦИФИЗЪМ” НА АБЕ

 

Мартин Димитров

ЯПОНСКАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ В РУСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА КАТО ФАКТОР В СЪВЕТСКО-ЯПОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕТАП ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ЯПОНСКИЯ МИЛИТАРИЗЪМ

 

Зорница Грекова-Стефанова

КАРЛ БУМИБОЛ И ЛЕГИТИМНОСТТА НА ТАЙСКИЯ МОНАРХ

 

Бейбит Шангирбаева

ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ИНСТИТУТ БИЕВ. РОЛЬ ДЛЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ

 

Дипломация с Изтока

 

Тамара Стоилова

ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА М. И. КУТУЗОМ В КОНСТАНТИНОПОЛ 1793–1794 И МЯСТОТО НА ФРЕНСКИТЕ СЪБИТИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПОРТАТА

 

Надя Филипова

ПАЛЕСТИНСКИ ПРОЕКЦИИ НА СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКОТО ПАРТНЬОРСТВО

(1974–1978)

 

Европейска интеграция

Гергана Алексиева

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. ИСПАНИЯ И ЕИО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ

  

Руска интеграция

Цветелина Цветкова

УПРАВЛЕНИЕТО НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАРЯТИНСКИ В ЗАДКАВКАЗИЕТО

 

Автономия в империя

Олга Сараева

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 


Балканите откъм Евразия


Олга Агансон

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОРЯДКИ НА БАЛКАНАХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20 ВЕКА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬБИБЛИОГРАФИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ НА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. 

Съставител: Йорданка Спасова© 2012-2024 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645