Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.printer

Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.