Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с.printer

Искра Баева, Евгения Калинова. Социализмът в огледалото на прехода. „Изток-Запад”, София, 2011, 438 с.