Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.printer

Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.