Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.printer

Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.