доц. д-р Александър Сивилов


 

 

 

Личная информация

 

 

 

Имя

 

Сивилов  Александър  Михайлов

 

   

 

   

E-mail

 

asivilov@gmail.com

 

 

 

Национальност

 

Болгарская

 

 

 

Дата рождения

 

25. ІІІ. 1980 г. 

 

 

 

Трудовой стаж

 

 

 

Дати 

 

С 1. II. 2010 по настоящого момента

Имя и адрес работодателя

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Вид деятольности 

 

Новейшая история

Должность

 

 

 

 

 

 

Главный ассистент

Дати (от-до)

 

От 1. ІІІ. 2008 до настоящия момент

Име и адрес на работодателя

 

Вестник „Класа”

Вид на дейността или сферата на работа

 

Журналистика

Заемана длъжност

 

Политически репортер

 

 

 

 

 

 

Образование и обучение

 

 

 

 

• Дати 

 

19. ІІІ. 2009 г.

• Имя и вид образовательной организации

 

СНС по Нова и най-нова история при БАН

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Съвременна история на Латинска Америка

• Наименование на придобитата квалификация

 

Доктор по история

 

 

 

 

• Дати 

 

1. ІІ. 2005 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Нова и Съвременна История към Исторически Факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Съвременна история на Латинска Америка

• Наименование на придобитата квалификация

 

Докторант по съвременна история на Латинска Америка. Дисертация на тема: „Преходите в Чили 1970-1993 г.”

 

 

 

 

• Дати 

 

15. Х. 2002 г. -16. 12. 2003 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Нова и Съвременна История към Исторически Факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Съвременна история на Русия и СССР

• Наименование на придобитата квалификация

 

Магистър по съвременна история на Русия – със защитена магистърска теза на тема:    “М. Горбачов и Н. Рижков – две гледни точки за Преустройството”.

 

 

 

 

• Дати 

 

1. Х. 1998 г. 23. ІХ. 2002 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Средновековна Обща история към Исторически Факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

История на България и Света

• Наименование на придобитата квалификация

 

Бакалавър по История

 

 

 

 

• Дати 

 

15. IХ. 1993 г. 25. V. 1998 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

73 СОУ „Вл. Граматик” с разширено изучаване на чужди езици

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Английски език

• Наименование на придобитата квалификация

 

Средно образование

 

 

 

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

 

 

Майчин език

 

български

 

 

 

Други езици

 

 

 

 

 

Английски

Четене

 

отлично

Писане

 

отлично

Разговор

 

отлично

 

 

 

 

 

Испански

Четене

 

отлично

Писане

 

много добро

Разговор

 

много добро

 

 

 

 

 

Руски

Четене

 

отлично

Писане

 

много добро

Разговор

 

отлично

 

 

 

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

 

 

Работа в екип -  при участие в проект за нов прочит на историята  на социализма в България

 

 

 

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

 

 

Администратор на магистърската програма по История на Русия, Евразия и Източна Европа

 

 

 

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

 

 

Работа с компютър:

 

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетелство за управление на МПС

 

ДА

Допълнителна информация

 

Участие в научни конференции:

 

14. – 15. ХІІ. 2006 г. участие в национална научна конференция на тема "Историческата наука и раждането на героите" организирана от БИД с доклад – “Добрият и Лошият в един южноамерикански уестърн – Салвадор Алиенде и Аугусто Пиночет.”

 

24. ХІ. 2006 г. Участие в научна конференция на тема “Жената и историята” организирана от ИФ на СУ ”Св. Климент Охридски” с доклад - “Първата жена президент на Чили – Мишел Бачелет – едно ново начало в политиката”

 

10. - 11. ХІ. 2006 г. участие в национална научна конференция на тема “Ценности и глобализация” организирана от Правно-историческият факултет на ЮЗУ ”Неофит Рилски” с доклад – “Общочовешките ценности като фактор за прехода в Чили от края на 80-те години на ХХ в.”

 

2 – 4. VІ. 2006 г. участие в XIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ЕТНОСИ И СЪЖИТЕЛСТВО В ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ", организирана от ИФ на СУ “Св.Климент Oхридски” и РИМ - Кюстендил с доклад – “Етнически модели в съвременната история на Западна Европа и Латинска Америка”

 

14 - 15. ІІІ. 2006 г. участие в национална докторантска конференция – “Докторантски четения” организирана от ИФ на СУ “Св. Климент Охридски” с доклад – „Ролята на САЩ и ЦРУ за преврата в Чили от 11 ІХ. 1973 г”.

 

28. V. 2004 г. участие в конференция на тема “Националното и регионалното в историята” организирана от Исторически Музей Кюстендил, с доклад на тема “Разграждането на наднационалните управленски структури в СССР в началото на 90 г. на ХХ в.”

 

16. V. 2003 г. участие в конференция на тема “Спасители и спасени в Историята” организирана от Исторически Музей Кюстендил, с доклад на тема “Плая Хирон спасението на една революция”.

 

Научние публикации:

 

Михаил Горбачов и Фидел Кастро – краят на едно добро приятелство,  Сборник посветен на 60 годишнината на проф. Искра Баева, СУ „Св. Климент Охридски“София 2011

Възродителният процес в Латиноамериканските и Иберийските медии, Сборник „Нови източници за изследване на Възродителния процес“, Парадигма София 2011

Международното обществено мнение като фактор за преходите в Чили през 80-те години на 20 век, Сборник посветен на дипломатическите отношения между Аржентина и България, НБУ София 2011

„Изборът на малките през Студената война” в Историята в преход, сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Драгомир Драганов, София 2008

„Добрият и Лошият в един южноамерикански уестърн: Салвадор Алиенде и Аугусто Пиночет” в списание „Понеделник”, бр.3/4, София 2008

„Аугусто Пиночет – Личността разделила Чили.” в списание „Ново Време” бр.4 ,април 2007

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Все права защищены. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645