Алексей Вандам. Геополитика и геостратегия. М., 2002

Алексей Вандам. Геополитика и геостратегия. М., 2002

ГЕОПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ.pdf

книгата може да се прочете и на сайта:

http://www.docme.ru/doc/77299/aleksej-efimovich-edrihin--vandam----geopolitika-i-geostra...

                                                            Алексей Ефимович Вандам (Едрихин)

                                                             (1867–1933)

Руски учен, офицер и военен разузнавач, който прави геополитически анализ на руската история.


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645