БАЛКАНСКИ ДИАЛОГ: VIA EVRASIA и ФОНД "А.М. ГОРЧАКОВ" (Русия), международна кръгла маса, 5 юни 2013 г.printer

БАЛКАНСКИ ДИАЛОГ: VIA EVRASIA и ФОНД "А.М. ГОРЧАКОВ" (Русия), международна кръгла маса, 5 юни 2013 г.

проф. д-р Пламен Митев, декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

 

д-р Наталия Бурлинова, програмен директор на Фонд Горчаков, Иван Преображенски, политически редактор на информационно агентство РОСБАЛТ, проф. д.полит.н. Елена Пономарьова, МГИМО


 

Наталия Бурлинова, Иван Преображенски, проф. Елена Пономарьова, МГИМО, Милан Миленкович (Сърбия) 

Иван Преображенски (РОСБАЛТ), Елена Пономарева, проф., д.пол.н. МГИМО

 

доц. д-р Дарина Григорова, ръководител на Евразийския център VIA EVRASIA


д-р Наталия Бурлинова, програмен директор на Фонд Горчаков

 

Цветелина Харалампиева, координатор на Българския Младежки Форум, сътрудник на Евразийския център VIA EVRASIA

 

 

 

Виталий Солонецки, водещ специалист на Фонд Горчаков


 Милан Миленкович, сътрудник на Белградския център за политика на сигурност (Сърбия)

 

 

Благой Павлов, студент от III курс, Международни отношения, Юридически факултет на СУ

 

Анна Великая, докторантка на Катедрата за световни политически процеси, МГИМО (У) МИД

 

 Наталия Бурлинова, Иван Преображенски

 

гл. ас. д-р Александър Сивилов, координатор на Евразийския център VIA EVRASIA

 

Урбан Джакса, магистрант-политолог на Университета в Любляна (Словения), гл. ас. Димитър Григоров, главен редактор на интернет портала и списание АНАМНЕЗИС

 

Иван Преображенски (РОСБАЛТ), Снежана Мойсовска-Саламовска, проф. зав. кафедрата за маркетинг и мениджмънт на Университета Св. Климент Охридски, Битоля (Р. Македония), Урбан Джакса (Словения), гл. ас. Димитър Григоров

 

Урбан Джакса, гл. ас. Димитър Григоров, главен редактор на интернет портала и списание АНАМНЕЗИС

 

Джорджи Томич, журналист-политолог, докторант на Факултета за политически науки на Белградския университет (Босна и Херцеговина), Снежана Мойсовска-Саламовска, проф. зав. кафедрата за маркетинг и мениджмънт на Университета Св. Климент Охридски, Битоля (Р. Македония)

 

гл. ас. д-р Александър Сивилов, координатор на Евразийския център VIA EVRASIA

 

гл. ас. д-р Наум Кайчев

 

 

 

доц. д-р Алексей Пилько, Факултет за световна политика, МГУ "М. В. Ломоносов"

 

гл. ас. Димитър Григоров, главен редактор на интернет портала и списанието АНАМНЕЗИС, доц. д-р Дарина Григорова, Божидар Княжевич, магистрант на Факултета за политически науки на Белградския университет (Сърбия), доц. д-р Алексей Пилько

 

Григорий Петушков, председател на Националния съвет на младежките и детските организации в Русия 

Венелин Михайлов, магистрант към Историческия факултет на Софийския университет 


гл. ас. Димитър Григоров, главен редактор на интернет портала и списание АНАМНЕЗИС

 

Анна Великая, докторантка на Катедрата за световни политически процеси, МГИМО (У) МИД


 Илья Медведевских, студент от IV курс, Международни отношения, Юридически факултет на СУ

 

Дарина Григорова, Наталия Бурлинова, Мария Бородачова, специалист на Фонд Горчаков