България и Русия между признателността и прагматизма. Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом. С., 2009. 789 с.

България и Русия между признателността и прагматизма. Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом. С., 2009. 789 с.

 

Томът представлява сборник с доклади от международната конференция със същото име, проведена на 28 и 29 февруари 2008 г. Конференцията е организирана от Института по история на БАН, Института по славяноведение на РАН, Държавната агенция „Архиви” и Форума „България-Русия”. Основните тематични кръгове на изследвания са два: 1. Раждането на съвременната българска държава и Русия (1878-1934) и 2. България и Съветска Русия/СССР в системата на международните отношения. Възловите събития на ХХ в. и общественото мнение в България и Русия.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645