Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, 199с.; Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.

                         

 

Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, 199с.; Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.

 

Книгата, която е издадена на български и на английски език, е колективна монография на Евгени Александров, Искра Баева, Красимира Стоянова, Александър Рангелов и Катинка Христова, посветена на поврата, извършен в българската външна политика от първите години на прехода. В тази книга на основата на документи и анализи е проследен начинът, по който България преориентира външната си политика в първите години на прехода. Представени са и предпоставките, които предопределят рузкия завой на България от Изток на Запад. Специални глави са посветени на външнополитическата дейност на всяко от правителствата на Андрей Луканов, Димитър Попов, проф. Любен Беров, Ренета Инджова и Жан Виденов.

 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645