Демографската катастрофа на България – параметри, причини, перспективи и алтернативи. Нако Стефанов

Демографската катастрофа на България –

параметри, причини, перспективи и

алтернативи


Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов 


Nako Stefanov. Demografskata katastrofa v Bulgaria.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645