Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева. Утопия и реалност. Университетско издателство, 1991, 136 с.printer

Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева. Утопия и реалност. Университетско издателство, 1991, 136 с.

 

 

Тази книга, издадена в първите години на прехода в България към парламентарна демокрация и пазарна икономика, съдържа три изследвания, които се опитват по нов начин да интерпретират важни събития от историята на България и Източна Европа, които в годините на социализма са били силно идеологизирани. Става дума за изследването на Димитър Луджев „Предпоставки – опит за преход към социализъм в България и Източна Европа”, това на Бойка Василева „Миграции и политика в години на преход” и на Искра Баева „Полша, Чехословакия и Унгария в годините на „униформения социализъм” 1945–1956”.