Дриновский збiрник. Дриновски сборник. ІV том. Академично издателство „Марин Дринов”. Харков–София, 2011, 611 с.

Дриновский збiрник. Дриновски сборник. ІV том. Академично издателство „Марин Дринов”. Харков–София, 2011, 611 с.

 

Четвъртият том на изданието на Харковския национален университет „В. Н. Каразин”, Центъра по българистика „Марин Дринов” в Харков и Българската академия на науките е посветен на широката тема за развитието на Украйна и България в рамките на Османската и Руската империя, както и на прехода на двете страни след края на Студената война. Статиите, част от които са посветени и на българската общност в Украйна, са предложени от широк кръг украински, български и руски историци, филолози и българсти.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645