Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.

Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.

 

Тази книга, написана в съавторство с Евгения Калинова, е поредното издание на “Българските преходи” – първото е издадено през 2000 г. и обхваща периода от 1944 до 1999 г. Моите текстове са обозначени и обхващат следните страници: 7-13, 86-89, 125-573. Книгата представлява първата цялостна авторска монографична история на съвременна България. Това означава, че част от текстовете са обобщителни, а част изградени на съвсем нови изследвания и архивни и друг тип документи и материали.

Изцяло нова за българската историография е частта, която анализира политическите и обществените процеси в България от втората половина на 80-те години до края на прехода. Управлението на Тодор Живков е интерпретирано за пръв път в българската историография изцяло на основата на архивни материали, които бяха разсекретени през 90-те години и станаха достояние на българските историци. Един от най-интересните периоди са годините на „преустройството” в България и особено т.нар. Юлска концепция – на основата на изцяло архивни материали съм се опитала да дам своята гладна точка за последния опит на Живков да извърши трансформация от държавен социализъм от съветски тип към контролирано въвеждане на капитализъм в икономиката.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645