Евгения Калинова, Искра Баева. Съвременна България между Изтока и Запада. Evguenia Kalinova. Iskra Baeva. La Bulgarie contemporaine entre l'Est et l'Ouest. Paris, L'Harmattan, 2001, 242 р.

 

Evguenia Kalinova. Iskra Baeva. La Bulgarie contemporaine entre l'Est et l'Ouest. Paris, L'Harmattan, 2001, 242 р.

Книгата „Съвременна България между Изтока и Запада” е първата съвместна книга на превърналия се по-късно в постоянен научен тандем (Искра Баева и Евгения Калинова). Тя бе поръчана от френския професор историк Жан-Франсоа Суле като втора в поредицата от книги на парижкото издателство L'Harmattan, посветени на новите демокрации в Източна Европа. Моята част от книгата е посветена на България от времето на Живков и на прехода към демокрация след неговото сваляне от власт (с. 127-242). За френските читатели тази книга е първото цялостно представяне на съвременната българска история. Тя беше написана в популяризаторско-информативния стил като първо сериозно запознаване на френския читател и историк. Резултатът е успешен, както личи от цитирането й от френски историци по-късно.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645