Империя Феникс. Студентски исторически център. Лекция. 18.05.2016printer