Искра Баева, Евгения Калинова. България – от Изток на Запад. История след 1939 г. Bulgarien von Ost nach West. Wien, 2009.

 

 

Iskra Baeva, Evgenia Kalinova. Bulgarien von Ost nach West. Wien, 2009.

 

В началото на 2009 г. във виенското издателство “Браумюлер” излезе новата книга на българските исторички Искра Баева и Евгения Калинова “България – от Изток на Запад. История след 1939 г.”.

Книгата е съпроводена от кратък текст на австрийския историк Петер Бахмайер, доктор хонорис кауза на СУ “Св. Климент Охридски”, както и от думите на преводача Михаел Мецник.

Целта на книгата е да запознае австрийските читатели, а и по-общо всички, четящи на немски, с историята на България през последните седем десетилетия: годините на Втората световна война, епохата на социализма и преходът на България от държавен социализъм от съветски тип към парламентарна демокрация и пазарна икономика по западноевропейски модел.

Историческата част на книгата е разделена на два големи и приблизително еднакви по обем раздела: “Социализмът в България” и “Преходът на България към демокрация”. Малко неочаквано за една история, тази структура изравнява събитията от половин век (1939–1989) с тези от последните две десетилетия (1989–2008). Но историческата несъразмерност се дължи преди всичко на по-големия интерес на западноевропейците (в случая на австрийците) към нашата съвременност. Всеки от разделите има по пет глави, които представят основните събития. За епохата на социализма те са: краят на Втората световна война, “народната демокрация”, сталинизмът, “априлското” разведряване, живковизмът. А за годините на прехода петте глави са посветени на: предпоставките за прехода (общата криза от втората половина на 80-те години), началото на прехода, утвърждаването на политическия плурализъм, ускоряването на реформите и завършването на прехода, както и първите стъпки на България в Европейския съюз.

Книгата е богато илюстрирана и е съпроводена от кратки биографични бележки на най-важните исторически дейци, статистически данни, хроника на по-важните събития и библиография.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645