Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.printer

Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.

 

Тази книга представлява курс лекции по българската външна политика в първия следвоенен период за студентите от специалност „история” и „международни отношения”. Тя е написана в съавторство с Евгения Калинова. Очертано е формирането на новата външна политика на България след края на Втората световна война. Трудната борба за нови съюзници и за увержадне на отношенията със съседите и по-члизките и по-далечнито страни. Става дума и за българското участие в създаването на източноевропейските международни структури и организации: външнополитическата трансформация от Запад на Изток, участието и позициите на България в Коминформбюро, създаването на Съвета за икономическа взаимопомощ, на Организацията на Варшавския договор и на Източния блок като цяло. За целта са използвани новоразсекретени документи от ДА на МВнР.