Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.

Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.

Книгата представя бурните процеси, които настъпват в социалистическа Източна Европа след смъртта на Сталин на 5 март 1953 г. В центъра на вниманието са събитията в три централноевропейски страни – Полша, Унгария и Чехословакия, но, макар и по-скоро под формата на сравнение между хода на едни и същи процеси, чиито импулси идват от Москва, е представено историческото развитие и на България. Книгата е написана на основата на научна литература и архивни документи и възможно най-подробно описва полския Юни и Октомври през 1956 г., както и назряването, еволюцията и краха на унгарската революция от 23 октомври до 4 ноември 1956 г. Чехословакия и България са в позицията на наблюдателки на вълненията в Полша и Унгария, но допълват общата картина на обществено-политическата криза в Източния блок, възникнала след смъртта на Сталин.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645