История на Евразия ХХ - ХХI век. Доц. д-р Дарина Григорова, гл. ас. д-р Александър Сивилов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

ПРОГРАМА

по

ИСТОРИЯ НА ЕВРАЗИЯ ХХ − ХХІ ВЕК

 

ОКС: Магистър

 

Специалност: МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ (Япония, Китай, Корея)

Хорариум 30. ч. л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Задължителна

Лектори: доц. д-р Дарина Григорова, гл. ас. д-р Алекандър Сивилов

 

АНОТАЦИЯ

Лекционният курс “История на Евразия ХХ − ХХI век” представя руската (имперската), съветската и постсъветската картина на геополитическите и на вътрешните общественополитически проблеми на Русия-Евразия между Запада и Изтока. Хронологическите рамки са от края на Романовата империя, специално внимание се отделя на факторите за разпадането й и трансформирането й в Съветска Русия, през СССР до колапса му през 1991-а, и до изграждането на постсъветска Русия в наши дни.

Първата част е посветена на вътрешнополитическите проблеми от създаването на сталинския абсолютизъм, през “размразяването” след 1956-а, застоя от 70-те, перестройката, кризата през 90-те до формирането на президентската република от 1993 г. и учредяването на Евразийския съюз като крачка за възстановяване на позициите на Руската федерация в постсъветското пространство. Специално внимание е посветено на руската (емигрантската − евразийската) обществена мисъл, на съветската (шестидесятниките и дисидентите) и на постсъветската (от неолибералите до ултралевите).

Втората част на лекционния курс допълва първата с геополитическата картина на Русия-СССР-Евразия във външнополитическите й отношения както със Запада, така и с Изтока.

 

Теми:

Част първа

1. Разпадането на Романовата империя (от закъснелите реформи на самодържавието (1905−1917) до трансформациите на революцията от либералния февруари до болшевишкия октомври).

2. Създаването на сталинския абсолютизъм, от НЕП-а към индустриализацията и колективизацията; националната политика на СССР 20-те − 50-те години.

3. Русия извън Русия − руската интелигенция в изгнание (20-те − 30-те години); евразийската идеология и националните проекти на емигрантите.

4. Общество и власт в СССР: ГУЛАГ (1936−1953); дисидентството (70-те–80-те).

5. Четвъртата руска революция/перестройка на ХХ век до разпадането на СССР (1985–1991).

6. Трансформацията на СССР в Руска федерация (1991−1993), периодът на т.нар. Августовска република.

7. Кавказкият въпрос в постсъветска Русия. От корените на Кавказката война през ХIХ век до двете чеченски войни през 90-те години.

8. Нова Русия − демокрация по руски. Евразийството и постсъветската власт − от емигрантската идеология към Евразийския съюз.

Част втора

9. СССР и дипломатическото му признаване (1917−1927).

10. Отказът от световна революция (1927−1939).

11. СССР в международната обстановка и реалностите на Великата Отечествена война (1939−1945).

12. Раждането на новия конфликт, Студената война (1946−1953).

13. Сблъсъци или мирно съвместно съществуване (1953−1964).

14. Има ли застой в дипломацията (1964−1985).

15. Крахът на двуполюсната система (1985−1991).

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Новейшая история России 1914–2005. М., 2007.

Михаил Гелер, Александър Некрич. Утопията на власт. История на Съветския съюз от 1917-а година до наши дни. Ч. 1–2. С., 1994.

Никола Верт. История на Съветския съюз. С.: Кама, 2000.

Николай Рязановски. История на Русия. С.: Кама, 2008.

Hosking, Geoffrey. Rulers and victims: the Russians in the Soviet Union. Cambridge; London: The Belknap press, 2006.

Rogger, Hans. Russia in the Age of Modernization and Revolution 1881–1917. (Longman history of Russia). London and New York, 1983.

Service, Robert. A History of Modern Russia. From Nikolas II to Putin. Penguin Books, 2003.

Авторханов, Абдулахман. Технология на властта. Т. 1–2. С., 1994.

Андреев, Андрей. Русия (Съветска Русия, СССР) 1914–1945 г. В. Търново, 2005. Пак той. Руската православна църква през първата половина на ХХ век. В. Търново, 2006.

Баева, Искра. България и Източна Европа. С., 2001.

Велева, Мария. Българската съдба на проф. П. М. Бицилли. С., 2004.

Волкогонов, Дмитрий. Седемте вожда. Т. 1–2. С., 1996. Пак той. Ленин – руският демон. С., 1997. Пак той. Троцки – демонът-жертва. С., 1998.

Григорова, Дарина. Евразийството в Русия. С.: Парадигма, 2008.

Дюлгерова, Нина. Границите в Кавказ. Геополитически и международноправен дискурс. С.: Парадигма, 2007. Пак тя. Кавказки гамбит. Вектори на сигурността и енергетиката. С.: Военно издателство, 2008.

Мирчева, Христина. Руската федерация в динамичния свят на Най-новото време. София, 2009.

Радзински, Едвард. Сталин. С., 1997. Пак той. Николай ІІ – последният рицар. С., 2003. Пак той. Демонът Распутин. С., 2005.

Солженицин, Александър. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Т. 1–2. С., 1994. Пак той. Един ден на Иван Денисович. С., 1990. Пак той. Русия в разруха. С., 2000. Пак той. Двеста години заедно. С., 2008.

Аксютин, Ю. В. Хрушчевская “оттепель” и общественные настроения в СССР в 1953–1964 гг. М., 2004.

Барсенков, А. С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985–1991. М., 2001.

Быстрова, Нина. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе (1945–1955 гг.). М., 2007.

Внешняя политика Российской федерации 1992–1999. М., 2000.

Гайдар, Е. Т. Гибель империи: уроки для современной России. М., 2006.

Горяева, Т. М. Политическая цензура в СССР 1917–1991. М., 2002.

Громов, Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998.

Данилов, А. А, А. В. Пыжиков. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001.

Дегоев, Владимир. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001.

Зеленин, И. Е. Сталинская “революция сверху” после “великого перелома” 1930–1939. Политика, осуществление, результаты. М., 2006.

Ивницкий, Н. А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928–1933 гг.). М., 2000.

Иванова, Г. М. История ГУЛАГ-а. 1918–1958. Социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006.

История советской политической цензуры: документы и комментарии. М., 1997.

Лельчук, В. С. Апогей и крах сталинизма. Страницы российской истории. М., 1998.

Медведев, Рой. Владимир Путин: четыре года в Кремле. М., 2004. Пак той. Солженицын и Сахаров. М., 2002. Пак той. Андропов. М., 2006.

Медведев Рой, Жорес Медведев. Неизвестный Сталин. М., 2007.

Козлов, В. А. Неизвестный СССР: противостояние народа и власти 1953–1985 гг. М., 2006.

Павлюченков, С. А. “Орден меченосцев”. Партия и власть после революции 1917–1929. М., 2008.

Пихоя, Рудольф. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 1945–1985. М., 2007.

Радев, Симеон. Русия в началото на ХХ век. С., 2010.

Соколов, К. Б. Художественная култура и власть в постсталинской России: союз и борьба (1953–1985 гг.). Спб., 2007.

Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005.

Фрезинский, Борис. Писатели и советские вожди. М., 2008.


Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/

Декан:/доц. д-р Пл. Митев/


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645