Ковалёв, М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.). Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012.

Ковалёв, М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.). Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. – 408 с. ISBN 978-5-7433-2540-5

 

Монографията на руския историк Михаил Ковальов (kovalevmv@yandex.ru) е сполучлив опит за историко-антропологично изследване на един от центровете на руската емиграция от първата вълна, какъвто е Прага в периода 1920-1940 г. Авторът на проучването насочва вниманието си към битовото измерение на научния живот на руската диаспора, към ежедневието на учените-историци, колективните и индивидуалните им представи за „своя” и „чуждия” свят, към бита и културата на научните институции, конкуренцията и академичните конфликти, нормите на академична етика в научната общност, руско-чешките културни връзки, както и към самото интелектуално творчество. 


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645