Задължителни дисциплини

  • Социално-икономическо развитие на страните от Източна Азия. Проф. дфсн Нако Стефанов

    СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА СТРАНИТЕ... Прочети повече
  • Гражданските конфликти в Източна Азия през ХХ век. Проф. дфн Александър Федотов

    СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ     ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКИТЕ КОНФЛИКТИ В... Прочети повече
© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645