„Пражская весна” и международный кризис 1968 года. Москва, 2010, 428 с.

„Пражская весна” и международный кризис 1968 года. Москва, 2010, 428 с.

 

Сборникът, който излиза в поредицата „Россия ХХ век. Документы”, представлява документалон издание, съдържащо архивни матерали от голям кръг архиви на страните, свързани по един или друг начин с Чехословашката криза от 1968 г. В книгата са публикуван и български партийни и държавни документи от ЦДА и АМВнР.. 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645