Преди и след „Желязната завеса”. С., 1998.

 

Преди и след „Желязната завеса”. С., 1998.

Книгата съдържа очеркови научни изследвания на преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Зоя Иванова, Костадин Грозев, Христина Мирчева, Искра Баева и Драгомир Драганов. Те са посветени на важни и пренебрегвани дълго време проблеми от съвременната световна история. По достъпен начин са представени: Февруарската революция от 1917 г. в Русия, „Новият курс” на американския президент Франклин Делано Рузвелт, моменти от международните отношения, основните принципи и еволюцията на „народната демокрация” в Източна Европа и франкизмът.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645