ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS... ЗА АВТОРИТЕ

 

ЗА АВТОРИТЕ:

 

Антон Митов −  журналист в БНР − София.

 

Александър Сивилов − главен асистент, доктор по история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, отговорен секретар на Евразийския център “VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Андрей Андреев − доцент, доктор по история, декан на Историческия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, сътрудник на Евразийския център “VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Валентин Катранджиев − доктор по история, ЮЗУ “Неофит Рилски”

 

Дарина Григорова − доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на Евразийския център “VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Дмитрий Лабаури − доцент, доктор по история в Уралския федерален университет “Б. Н. Елцин”, Екатеринбург, Русия.

 

Илияна Марчева − доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.

 

Искра Баева − професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, сътрудник на Евразийския център “VIA EVRASIA” (ИФ на СУ).

 

Кирил Шопов − професор по политология, доктор по философия, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

 

Луиза Ревякина − професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания, БАН.

 

Нина Дюлгерова − професор по международни отношения, доктор по история, доктор на икономическите науки във ВСУ “Черноризец Храбър”, сътрудник на Евразийския център “VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Петя Димитрова − главен асистент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.

 

Пламен Димитров − доктор по история, Българско геополитическо дружество.

 

Светослав Маноилов − доктор по история, сътрудник на Евразийския център “VIA EVRASIA” в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645