Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, 634 с.

Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, 634 с.

 

Научното издание е на Института по славяноведение на РАН и на Комисията на историците от Русия и България. То представлява сборник от 42 научни изследвания в две основни научни направления: Руснаци и българи: представи и стереотипи при взаимното си възприемане; Развитие на двустранните отношения. Историческа ретроспектива. Руските и българските историци в своите изследвания се опитват да изчистят двустранните отношения от наслоенията на митовете и идеологизацията, за да ги поставят на нова рационална основа.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645