Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526 с.

Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526 с.

 

Дали 23 години след началото на промените, които изведоха България от съветската сфера на влияние и я направиха член на Европейския съюз, вече е дошло времето историците да изпълнят истинската си мисия – да опишат отминалото време “sine ira et studio” (Тацит, “Анали”)? На този въпрос се опитват да отговорят авторите на сборника с научни изследвания „Русия, Европа и светът”. Той е резултат от международната конференция “Русия, Европа и светът,” проведена на 28 и 29 септември 2009 г. в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Конференцията беше оживена и роди умерени и остри дискусии, а публикуваните в сборника доклади ни демонстрират различните авторски отговори на въпроса как е изглеждала и изглежда стара и нова Русия от историческа, литературна, географска, журналистическа и политотологическа гледна точка.

В книгата са събрани разсъжденията на 53 български и чуждестранни учени по проблемите на вътрешнополитическото, държавното, културното развитие, както и на регионалната и глобалната роля на Русия/Съветския съюз. Авторите представят хуманитаристиката от шест страни – България, Русия, Унгария, Гърция, Германия и Молдова, от чуждестранни академични институции като Института за руска история и Института по славянознание в Москва, Института по история в Санкт Петербург при Руската академия на науките, Държавния университет “Лоранд Йотвьош” в Будапеща, Университета във Флорина, Лайпцигския университет, от пет български университета – Софийския, Великотърновския, Шуменския, Югозападния и Пловдивския, от четири института на БАН – Института за исторически изследвания, Института по балканистика, Института по български език, Института по литература и от научни институции като Българското геополитическо дружество и от Центъра за исторически и политологични изследвания.

Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526 с.

 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645