Русия и Централна Азия след Студената война. Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Катедра  “Нова и съвременна история”

 

 

П Р О Г Р А МА 

 

по  „Русия и Централна Азия след Студената война“

 

 

ОКС:  магистър

Специалност: История – Магистърска програма по “История на Евразия, Русия и Източна Европа”

Форма на обучение – редовна

Хорариум: 60 ч. / 45 ч. лекции + 15 ч. упр./; кредити: 7,5

Вид дисциплина: задължителна

 

Лектор/и/:  проф. дикн Нина Дюлгерова

 

 

Анотация

 

Задължителният курс е посветен на основни и принципни проблеми на международната политика на РФ в регионите на азиатския континент, като предпоставка за успешната политика на Русия към Европа, т. е. в района на Евразия. В лекциите се включват главните направление на политиката на Русия преди всичко по отношение на азиатските партньори в ОНД и специално в Средна Азия, включително Иран и Афганистан. На второ място се представят проблемите на междудържавните отношения с държавите от Източна Азия, между които особено внимание се поставя на руско-китайските и руско-японските отношения, след което се преминава към специфичните проблеми в Южна и Югоизточна Азия, към интересите на руската политика в новите международни организации в региона и към новите форми на дипломация и политическа активност. Нарастващата важност на Азиатско-Тихоокеанския регион и наличието на традиционно съперничество със САЩ определят разработването на проблемите на това съперничество, съчетано с разумна доза сътрудничество в интерес на мирното решаване на корейския въпрос, на сътрудничеството между държавите от Евразия и Азия, както и на участието на страни от американския континент.

 

 

 

 

Теми

 

1. Руската федерация и новите държави в Средна Азия-10 ч.

а) форми на икономическо сътрудничество в ОНД;

б) форми на военно сътрудничество;  

в) Средна Азия в стратегията на Руската федерация.

2. Руската федерация и гражданската война в Афганистан-6ч. 

а) Русия и мюсюлманския свят в Средна Азия;

б) Войната в Чечения и ислямският радикализъм.

в) РФ и борбата срещу международния тероризъм.

3. Руско-китайски отношения през 90-те години на ХХ в. - 6 ч.

а) нови политически контакти, декларации и общи решения за граничните проблеми и политическото сътрудничество;

б) съвместни икономически проекти;

в) позициите на Русия и Китай по въпросите на локалните конфликти в Азия.

4. Развитие на руско-японските отношения - 8 ч.

а) политическо сътрудничество по въпросите на сигурността в Азиатско - Тихоокеанския регион;

б) проблеми и противоречия в двустранните отношения;

в) Руската федерация, Япония и АСЕАН.

5. Руската федерация в Азиатско-Тихоокеанския регион - 4 ч.

а) свободни икономически зони - сътрудничество с Япония, КНДР и КНР;

б) нови аспекти на проблемите на сигурността в Азиатско-Тихоокеанския регион и Русия.

6. Традиционната политика на Русия спрямо Индия и Пакистан-6 ч.  а) форми на икономическо сътрудничество;

б) позиции по индийско-пакистанските противоречия;

в) Русия в Индийския океан.

7. Руската федерация и страните от Югоизточна Азия - 6 ч.

а) възстановяване на контактите с Тайланд, Филипините ;

б) нови форми на сътрудничество с Виетнам, Лаос и Камбоджа.

8. Развитие на руско-иранските отношения - 6 ч.

а) традиции в икономическото сътрудничество;

б) новите направления на иранската външна политика и Русия;

в) Русия - Иран - Турция - нови направления на отношения и интереси.

9. РФ и САЩ - съперничество и сътрудничество - 8 ч.

а) политиката на РФ и САЩ в Източна Азия;

б) РФ и американско-японския военен съюз

в) участие в разрешаването на т. нар. корейски въпрос.

 

 

 

 

 

 

Литература

Акулов А. Трудное преображение., Международная жизнь, 1995, кн.2.

Амброуз Ст. Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години., С., 1995.

Бжежински Зб. Голямата шахматна дъска. С. 1997.

Видал, Гор. Вечната война за вечния мир. С., 2003.

Горбачов, М. Жизнь и реформы. Кн.1, 2, М., 1998. 

Давыдов Ю., П. Кременюк и др. Россия и США после холодной войны., М., 1999.

Мирчева Хр. Съвременна история. С., 1999.

Мирчева Хр. История на международните отношения в най-ново време. Кн. 1, 2, С., 2002, 2004г.

Мирчева Хр. Югоизточна Азия. Традиции и съвременност. С. 2001.

Мирчева Хр. Партньорство и съперничество в руско-американските отношения (1991 - 1995). Историкът. Гражданин и учен. Сборник в чест на Акад. Илчо Димитров. С., 2001.

Накасоне Я., Я. Мураками, С. Сато, С. Нисибе, После "холодной войны", пер. с яп., М., 1993.

Найденов, Б. Модерен Китай в зората на новия век. С., 2001, с. 126.

Рогов С. Россия и США : партнерство или новое отчуждение, Международная жизнь, 1995, кн.7. 

Смайсер В. Быт другом Америки так не трудно, как и ее врагом, Международная жизнь, 1995, кн. 2.

Талбот, Стр. Ръцете на Русия. С., 2003.

Хикс С. Политическата система на Европейския съюз. С., 2001.

Шарп П. Дипломацията на Тачър. Възраждане на британската външна политика, С., 1998

Adomeit H. Russia as a "great power" in world affairs images and reality, International Affairs, v.71, N1, Jan. 1995.

Lukin, Al, Russia’s Image of China and Russian-Chinese Relations. East Asia: An International Quarterly, V. 17, No 1, Spring, 1999.

Osenev, V. Zhongguo /China/. Russian Social Science Review. Armonk, V. 39, No 4, Juli/August 1998

Blanc, St. Which way for Sino-Russian Relations? Orbis. V. 42, No 3, Summer 1998

Bernstein R., K. Munro, The Coming Conflict  with America. Foreign Affairs, March/April 1997,

 

Програмата е приета от ФС на ИФ на 22.03.2005 /Протокол № 6.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645