Современный российский консерватизм: сборник статей. Москва, 2011. 140 с.

Современный российский консерватизм: сборник статей. Москва, 2011. 140 с.

С 56

ББК 66.1

ISBN 978-5-91542-110-2 © «НП-Принт»

д-р Светослав Маноилов

 

В края на 2011 г. излезе сборникът „Современный российский консерватизм: сборник статей” (Съвременният руски консерватизъм: сборник статии. Москва, 2011. 140 с.). Той е издаден по поръчка на партия „Единна Русия”, която има претенциите да бъде не само водещата политическа сила, но и политическият център между лявото и дясното – играещ ролята на национален обединител, и има за цел да обясни защо властващата партия се самоопределя като консервативна. В сборника са включени статии на хора от различни сфери на познанието – членове-идеолози на „Единна Русия”, психолози, философи, социолози, богослови. Основната цел на съставителите  e да проучат съвременния руски консерватизъм и принципите му от възможно най-много гледни точки и да докажат, че той е най-подходящата държавна идеология за Русия. За да постигнат това, те се връщат назад в миналото, показвайки че принципите на това политическо учение са изконни, изначални и естествени. 

Същевременно с това авторите на сборника се опитват да доразвият класическите идеи на руския консерватизъм, така че той да може да отговори на съвременните предизвикателства. Целта им е да сътворят такава философия, чрез която да получат максимално широка подкрепа в обществото, посредством обединение на надпартийни принципи, тъй като след разпадането на СССР и комунизма Русия се нуждае от нова идеология, която да замени старата, а опитите да се наложат неолиберални „западни” ценности не срещат подкрепа сред по-голямата част от населението. 

Авторите на „Съвременния руски консерватизъм: сборник статии” акцентират върху непосредствената връзка на руския консерватизъм с европейския, основата на който са християнството и античността, той използва понятийния апарат на класическата философия на обществото, държавата и правото. Това важи в пълна сила и за съвремието, като едновременно с това модерният руски консерватизъм трябва да продължи интелектуалната линия на руската религиозно обществена, държавна и правна философия

Съставителите на сборника се опитват да дадат отговор на един от основните въпроси пред съвременния руски консерватизъм – към съхранение на коя държавна традиция той трябва да се стреми – имперската, съветска или съвременната руска република? На пръв поглед този въпрос има лесен отговор – Русия от периода преди революцията е изградена на консервативните принципи – самодържавие-православие-народност, и именно към това трябва да се стреми всеки руски консерватор. Докато положението с втория и третия принцип – православието като истинската религия и връзката на народа с държавата, остават неоспорими за традиционалистите, то връщането на монархията в Русия не изглежда реално.

Според авторите на сборника идеологията на съвременния руски консерватизъм трябва да е насочена към запазване на добрите практики от трите държавни строя в Русия. Основата е, разбира се, имперската традиция. От съветския период стремежът е към възстановяването на мощта и влиянието. А новата държавна система трябва да даде на консерватизма неговия модерен облик – на република, лидерът на която е президентът, новият самодържец….

В заключение може да се обобщи, че сборникът „Съвременният руски консерватизъм” успява да изпълни основната си задача – да обоснове руския неоконсерватизъм като най-подходяща идеология за Русия, а оттам и решението на Владимир Путин и „Единна Русия” да следват принципите му. Разбира се, авторите на сборника могат да бъдат обвинени донякъде в пристрастност и идеализация на консерватизма, но също така те изтъкват и много неоспорими факти в негова защита. „Съвременният руски консерватизъм” е важен документ за всеки, който иска да разбере не само руския неоконсерватизъм, но и руската съвременна действителност. 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645