Съвременна история. Проф. д-р Искра Баева

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ И ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ

 

 

ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ"

 

ОКС магистър

 

Специалност: МП „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия“ (Япония, Китай, Корея)

 

Хорариум 30. ч. л.; кредити 4.

Вид дисциплина: Задължителна

Изпот: курсова работа

Лектор: проф. Искра Баева, д-р по история

 

Анотация:

Магистърският курс е предназначен за студентите от магистърската програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия”. Той е с хорариум от 30 ч. лекции.

Курсът има за цел да запознае студентите с основните проблеми и тенденции в развитието на света през нашата съвременност - понятие, под което се разбира историята на 20 век от Първата световна война до началото на 21 век. Магистърският курс ще запознае магистрите с водещите тенденции и идеи в световното развитие през съвременната епоха, което ще им помогне да поставят развитието на държавите от Източна Азия в контекста на световните събития, да се ориентират в огромната литература, многобройните школи и виждания за еволюцията на човешките цивилизации, за развитието на политическите идеи и системи. Да им помогне да изградят умения за бъдеща самостоятелна работа с национални, регионални и междудържавни отношения.

 

Основни теми:

1. Първа световна война 1914–1918 г. – изграждане на коалиции, причини за избухването на глобалния конфликт, военни действия, съотношение на силите в края на войната.

2. Революции в Русия от 1917 г. - особености в развитието на Русия в началото на ХХ в., от февруарска към октомврийска революция, първи революционни актове на болшевишката власт.

3. Развитие на Съветска Русия и Съветския съюз 1918–1939 г. – военен комунизъм, НЕП, индустриализация, колективизация, трансформации в сферата на културата и духовния живот, политическа характеристика на съветската система, външна политика.

4. Международни отношения 1918–1939 г. – ново съотношение на силите в края на войната и изграждане на следвоенна мирна система, Общество на народите, германски въпрос и англо-френска политика на “умиротворяване на агресора”, дипломатическа подготовка на новата война.

5. Германия 1918–1939 г. – Ноемврийска революция, Ваймарска република, икономическа криза и крах на демокрацията в Германия, националсоциализъм и победата му, дипломатическа и икономическа подготовка за война за световно господство.

6. Великобритания 1918–1939 г. – ирландски въпрос, промени в двупартийната система – консерватори и лейбъристи, икономически проблеми, водеща роля в международните отношения.

7. Франция 1918–1939 г. – национален блок, ляв картел, икономическа и политическа криза в началото на 30-те години, Народен фронт и неговото правителство, отслабване на европейската роля на Франция.

8. Италия 1918–1939 г. – следвоенна криза, масови движения отляво – комунисти и окупационни стачки, и отдясно – зараждане на фашизма, походът към Рим 1922 г. и установяване на фашистка диктатура 1926 г., управление на Мусолини – изграждане на корпоративната система, външна политика.

9. САЩ 1918–1939 г. – нов облик на САЩ след Първата световна война, “изолационизъм”, републиканците и голямата икономическа криза 1928–1933 г., “нов курс” на Ф. Рузвелт и постепенно ангажиране на САЩ в световните проблеми.

10. Азиатските държави в периода между двете световни войни. Китай на Сун Ятсен и Гоминдана. Модернизацията на Япония. Нова Монголия.

11. България между двете световни войни. Ньойският договор и последиците му за България. Земеделско управление и свалянето му. България в криза – деветнадесето майски преврат от 1934 г. и ориентация към нацистка Германия.

12. Втора световна война 1939 - 1945 г. - воюващи коалиции, периодизация, основни фронтове и военни действия - германо-полска война, "странна" война, 17 септември 1939 г., съветско-финландска война, войната на Балканите, източен фронт, африкански фронт, тихоокеански фронт, международни отношения.

13. Съветският съюз след Втората световна война - втора вълна сталинизъм, ХХ конгрес на КПСС и първи опити за промени - Н. Хрушчов, "застоят" при Л. Брежнев, "геронтокрация", М. Горбачов и "перестройката", довела до крах на СССР.

14. Социалистически блок в Европа – “народна демокрация” през 40-те год., “сталинизация” от края на 40-те и началото на 50-те год., първи опити за “десталинизация” - полска и унгарска 1956 г., осъзнаване на необходимостта от реформи – “Пражка пролет” 1968 г., “Солидарност” в Полша 1980–1981 г., унгарска еволюция от 60-те до 80-те год., “революционната” 1989 г. и крах на Източния блок. Процесът на присъединяване на страните от Източна Европа в Европейския съюз.

15. Социалистическа България. Възприемане на съветския модел – „народна демокрация”, сталинизация, 30-годишното управление на Тодор Живков. Начало на прехода в България.

16. САЩ след Втората световна война – реконверсия, “справедлив курс” на Х. Труман, “макартизъм”, “нов републиканизъм” на Д. Айзенхауър, Джон Кенеди и “новите хоризонти”, бурното десетилетие – 60-те години, “рейгъномика”, глобални ангажименти след краха на комунизма. САЩ като водач на развития свят – войните след 11 септември 2001 г.

17. Великобритания след Втората световна война – икономически промени при лейбъристите, разпадане на британската империя, “тачъризъм” – консерваторите за ролята на Великобритания в Европа, новият лейбъризъм на Тони Блеър.

18. Франция след Втората световна война – Четвърта република, колониални войни и разпадане на колониалната империя, крах на Четвъртата република през 1958 г., Пета френска република, Ш. дьо Гол, Майска криза 1968 г., френско-германско сближение като основа на европейската интеграция. Франция в началото на ХХІ в.

19. Италия след Втората световна война – трипартитно управление, италианско икономическо чудо, съпроводено с вътрешнополитически нестабилност, криза на политическата система, свързана с корупцията, и нови коалиции и движения, регионален сепаратизъм, десницата на С. Берлускони и “Маслиненото дърво” на левицата.

20. Германия след Втората световна война – политика на четирите окупационни сили на германска територия, разделяне на държавата през 1949 г., политически сили във ФРГ – управление на ХДС-ХСС с К. Аденауер и Л. Ерхард, голяма коалиция, социалдемократите и новата източна политика, ерата на Х. Кол, създаване и развитие на ГДР, В. Улбрихт и Е. Хонекер, крах на теорията за две германски нации, падане на стената и нова роля на обединена Германия в Европа. Социалдемокрация и християндемокрация във ФРГ.

21. Япония след Втората световна война – окупация и реформи на окупационните власти, либерално-демократическа партия, икономическо чудо, роля на Япония в Далечния изток и в съвременните международни икономически и политически отношения.

22. Деколонизация на света – разпадане на колониалните империи, създаване на нови независими държави, особености на политическите система в новите държави, опити за регионално сътрудничество, причини за конфликтността в Третия свят.

23. Китайска народна република – гражданската война и победа на ККП. Изграждане на социализъм в Китай. Мао Дзъдун и особеностите на маоисткия път.

24. Следвоенният свят – ООН, Студената война, военнополитически съюзи - НАТО, СЕАТО, СЕНТО, Варшавски договор, регионални войни, “разведряването”, Близкоизточни конфликти.

25. Краят на Студената война и последиците му за света. САЩ като глобален лидер. Преход на страните от Източна Европа и разширяване на Европейския съюз. Разширяване на НАТО.

26. Начало на нов етап от международните отношения в началото на 21 век. Атентатите от 11 септември 2001 г. и начало на войната срещу “глобалния тероризъм”. Война срещу Афганистан и срещу Ирак.

27. Глобализацията – възникване и развитие на глобализационните процеси през 20 в. Икономическата глобализация и последиците й за политическия живот, националната и социалната държава и националната култура. Предимства и опасности, свързани с глобализационните процеси.

Учебна литература:

Баева, И., Е. Калинова. Първото десетилетие на българската външна политика, 1944 – 1955. С., 2003.

Верт, Никола. История на Съветския съюз. С., 2000.

Джонсън, Пол. Съвременността. Светът от 20-те до 90-те. С., 1993.

Дейвис, Норман. История на Европа. С., 2005. 

Джуд, Тони. След войната. История на Европа след 1945 г. Сиела, ОО, С., 2010.

История на дипломацията. т. 3 - 5, С., 1967 - 1981.

История на Великобритания. Под редакцията на лорд Кенет Морган. С., 2005.

Калинова, Е., И. Баева. Българските преходи 1939 - 2005. С., 2006.

Лю, Ролан. Съвременен Китай. С., 2000.

Марков, Георги. Светът през ХХ в. С., 1999.

Микел, Пиер. История на Франция. С., 1999.

Иванова, З., К. Грозев, Хр. Мирчева, И. Баева, Др. Драганов. Преди и след „желязната завеса”. С., 1998.

Оксфордска история на ХХ век. С., 2000.

Прокачи, Джулиано. История на италианците. Кама, 2004.

Раф, Дитер. История на Германия. С., 2000.

Ротермунд, Хартмут О. История на Южна и Източна Азия през ХIХ и ХХ век. Индия, Китай, Югоизточна Азия, Япония. С., 2003.

Рязановски, Н. История на Русия. Кама, 2008

Шевалие, Фр. История на Латинска Америка. От обявяване на независимостта до наши дни. Кама, 2002.

Шоню, П. История на Латинска Америка. Кама, 2002.

Davies, Norman. Europe. A History. 1996

Joll, James. Europe Since 1870. An Inernational History. Penguin Books, 1990.

Laqueur, W. Europe in Our Time. A History 1945-1992. Penguin Books, 1992.

Lee Benns, F. et M. Seldon. Europe 1939 to the present. N. Y., 1971.

Moore, Barrington. Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Penguin Books, 1991.

Okey, Robin. Eastern Europe 1740-1985. London, 1989.

Palmovski, Jan. Dictionary of Twentieth-Century World History. Oxford University Press, 1997.

Roberts, J. M. History of the World. Penguin Books, 1988.

Thomson, David. Europe Since Napoleon. Penguin Books, 1990.

Vadney, T. E. The World Since 1945. Penguin Books, 1992.

 

Допълнителна литература:

Амброуз, Ст. М.. Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-е години. С., 1995.

Амброуз, Ст. Эйзенхауэр. Солдат и президент. М., 1993.

Аренд, Х. Тоталитаризмът. Панорама, 1993.

Аш, Тимоти Гартън. Свободният свят. С., 2005.

Баева, И. България и Източна Европа. С., 2010.

Баева, И. Източна Европа след Сталин 1953-1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. С., 1995.

Баева, И. Източна Европа през ХХ век. С., 2010.

Баева, И. Полша, Чехословакия и Унгария в годините на "униформения социализъм" 1945 - 1956. В: Д. Луджев, Б. Василева, И. Баева. Утопия и реалност, С., 1991.

Бжежински, Збигнев. Големият провал. Раждането и смъртта на комунизма в ХХ век. С., 1991.

Бжежински, Збигнев. Голямата шахматна дъска. С., 1997.

Бжежински Зб. Извън контрол, С., 1994. 

Бранд, Вили. Спомени. С., 1993.

Волкогонов, Дмитрий. Седемте вождове. С., 1996.

Гелер М., А. Некрич, Утопията на власт, ч.1, 2, С., 1994.

Генов, Н. САЩ в края на ХХ век. С., 1992.

Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. ЦИД, 1992.

Драгомир Др. Демокрацията (минало, настояще, бъдеще). С., 2004.

Драганов, Драгомир. Франкизмът. С., 1996.

Калчева, Дора. САЩ  и арабо-израелският конфликт 1947 - 1967, С., 1989.

Кенеди, Пол. Възход и падение на великите сили. С., 1996.

Кисинджър, Хенри. Дипломацията. С., 1997.

Чакалоф, Рали-Франс Кристоф. Изграждането на обединена Европа 1945 - 1990 г. С., 2000.

Лукач, Дж. Краят на ХХ век и краят на модерната епоха. С., 1994.

Лукач, Дж. Демокрация и популизъм. Страх и омраза. С., 2005.

Мирчева, Хр. Близък изток - интереси, амбиции, конфликти (1948 - 1988 г.). С., 1999.

Мирчева Хр. Югоизточна Азия - традиции и съвременност. С., 2001.

Мирчева, Хр. Между две интифади. С., 2005.

Сартр, Жан-Пол. Призракът на Сталин. С., 1992.

Семков, М. Европа и фашизмът. С., 1983.

Семков, М. Пътят към голямата война. С., 1970.

Семков, Милен. Фашизмът. С., 1989.

Чърчил, У. Мемоари. т. 1 - 6, С., 1993 - 1995.

Шарп, П. Дипломацията на Тачър. Възраждането на британската външна политика. С., 1998.

Шлезингер, А. М. Циклы американской истории. М., 1992.

Шопов, П. Джон Ф. Кенеди и демократизирането на света. Перник, 1996.

Юкскюл, Гьоста фон. Аденауер. С., 1999.

Arnold, James R. The First Domino. Eisenhower, the Military, and America's Intervention in Vietnam. William Morrow and Comany, Inc., New York, 1991.

Ash, Timothy Garton. The Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe. Vintage Books, 1990.

Ash, Timоthy Garton. The Magic Lantern. The Revolution of '89 Wutnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Vintage Books, 1993.

Ash, Timothy Garton. The Polish Revolution. Solidarity Vintage Books, 1985.

Brown, J. F. Eastern Europe and the Communist Rule. Duke University Press, Durham and London, 1988.

Davies, Norman. Hearth of Europe. A short History of Poland. Oхford University Prass. 1991.

Gaddis, John Lewis. The Long Peace. Inquiries into the History of the Cold War. Oxford University Press, 1989.

Gati, Charles. The Block That Failed. Soviet-East European Ralations in Transition. Indiana University Press, 1990.

Glenny, Misha. The Reburth of Histоry. Eastern Europe in Age of Democracy. Penguin Books, 1993.

Halberstam, David. Rhe Fifties. New York, 1993.

Halle, Louis J. The Cold War as History. Harper Perennial, 1991.

Kissindger H. American Foreign Policy. Three Essays, N.Y., 1969.

McCullough, David. Truman. Simon and Schuster, 1992.

McElvaine, Robert S. The Great Depression. America, 1929-1941. Times Books, 1991.

Rothschild, Joseph. East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe, Volume IX. University of Washington Press. Seattle and London, 1990.

Rothschild, Joseph. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. Oxford University Press, 1989.

Schmitt, Bernadotte E. and Harold C. Vedeler. The Rise of Modern Europe. The World of Cruisible 1914-1919. Harper Torchbooks. 1984.

Wicker, Tom. One of Us. Richard Nikson and the Amerucan Dream. Random House, New York, 1991.

Whelan, Richard. Drawing a Line. The Korean War, 1950-1953. Little, Brown and Company. 1990.


Програмата е приета от ФС на ИФ на ……….. г. /Протокол № …/


© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645