Христоматия по история на СССР. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1983, 723 с.

Христоматия по история на СССР. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1983, 723 с.

 

В името на Христоматията като предмет е Съветският съюз, но по същество тя е посветена на цялата история на Русия от разселването на славяните до началото на 80-те години на ХХ в. Съставители на христоматията са едни от най-изявените изследователи на руската история в България: Емил Михайлов, Панайот Панайотов, Светла Панова, Лиуза Ревякина, Димитър Вечев, Зоя Иванова, Чавдар Найденов и Румяна Раденска. В христоматията могат да се намерят разнообразни по характер документи – официални, откъси от книги, спомени и др.

 

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645