Христоматия по най-нова обща история. Съст. Христина Мирчева и Искра Баева. С. 1988.

Христоматия по най-нова обща история. Съст. Христина Мирчева и Искра Баева. С. 1988.

 

Христоматията по най-нова обща история представлява тематичен подбор на документи, които представят най-важните моменти от историята на света през ХХ в. Тя включва документи по такива важни теми като: Октомврийската революция в Русия през 1917 г., международните отношения в периода между двете световни войни (1918-1939), възникването и развитието на организираното комунистическо и работническо движение, Втората световна война, сведвоенното развитие на водещите страни в света. Учебното помагало е предназначено за ученици от гимназиите и за студенти-историци.

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645