19. КОНСТРУИРАНЕ НА PAX TATARICA: ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ТАТАРСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ? ЕВЛОГИ СТАНЧЕВ

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Евлоги Станчев,

докторант по история на Русия в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

 

КОНСТРУИРАНЕ НА PAX TATARICA: ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ТАТАРСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ?

19. EVLOGI STANCHEV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645